Πιστοποιήσεις

Η ποιότητα και η ασφάλεια παραγωγής αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία φιλοσοφίας στη λειτουργία της ΕΠΑΠ, η οποία τηρεί τις βασικές αρχές ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τις βασικές αρχές της HACCP για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων και ποτών.

Προϊόντα

Στο πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας, πραγματοποιούνται από το αρμόδιο τμήμα:

α) ποιοτικός έλεγχος από άποψη βιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων, μέσω όλων των απαραίτητων μετρήσεων των προϊόντων, προκειμένου να διασφαλίζεται η εμφιάλωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κάθε προϊόντος. 

β) μικροβιολογικός έλεγχος μέσω εξετάσεων που διενεργούνται σε όλα τα στάδια παραγωγής (από το ξεκίνημα του νερού μέχρι το τελικό προϊόν). 

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από το Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Lloyd's, με τα πρότυπα:

- ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας στις δραστηριότητες σχεδιασμού, παραγωγής, εμπορίας και διανομής αναψυκτικών.

- ISO 22000:2005 για τη διαχείριση ασφάλειας τροφίμων στις δραστηριότητες σχεδιασμού, παραγωγής, εμπορίας και διανομής αναψυκτικών.