Άνθρωποι

Οι άνθρωποί της εταιρείας αποτελούν μία από τις βασικότερες επενδύσεις της, καθώς σε αυτούς στηρίζεται η ανάπτυξη νέων ιδεών, καθώς και η ενδυνάμωση και επέκταση της δραστηριότητάς της.

Προϊόντα

Η ανθρωποδύναμη της μονάδας παραγωγής, που με πάθος ασχολείται όλα αυτά τα χρόνια, ενισχύθηκε τα τελευταία τρία χρόνια με ικανά και έμπειρα στελέχη, που μοιράστηκαν την τεχνογνωσία τους, ανοίγοντας το δρόμο για νέες ιδέες και δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους της να προσθέσουν αξία και ποιότητα στην εταιρεία.

Η δημιουργία ομαδικού πνεύματος στον εργασιακό τομέα αποτελεί επίσης μία από τις βασικές αρχές της εταιρείας. Το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί την προϋπόθεση για την εξασφάλιση βέλτιστων σχέσεων, καθώς και εποικοδομητικής και παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κάθε επιχειρηματικής μονάδας και πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας, πιστοποιήσεων και τεχνολογικών εξελίξεων, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις της ορθής λειτουργίας.