Οι άνθρωποι μας

Οι άνθρωποί μας αποτελούν μία από τις βασικότερες επενδύσεις, καθώς σε αυτούς στηρίζεται η ανάπτυξη νέων ιδεών και η επέκταση της δραστηριότητάς μας. Η ανθρωποδύναμη της μονάδας παραγωγής, που με πάθος ασχολείται όλα αυτά τα χρόνια, ενισχύθηκε τα τελευταία τρία χρόνια με ικανά και έμπειρα στο χώρο στελέχη, που μοιράστηκαν την τεχνογνωσία τους, ανοίγοντας το δρόμο για νέες ιδέες και δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να προσθέσουν αξία και ποιότητα στην εταιρεία.

Προϊόντα

Η δημιουργία ομαδικού πνεύματος στον εργασιακό τομέα αποτελεί επίσης μία από τις βασικές μας αρχές. Το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί την προϋπόθεση για την εξασφάλιση βέλτιστων σχέσεων, καθώς και εποικοδομητικής και παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κάθε επιχειρηματικής μονάδας και πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας, πιστοποιήσεων και τεχνολογικών εξελίξεων, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις της ορθής λειτουργίας.

people